הכלכלה האבסורדית של התרבות

מערכות גילוי אש

כולנו רוצים יודעים איך חייהם של העשירים נראים, למרות שרק מעטים מאיתנו באמת מחזיקים באפשרות לנהל כאלה חיים. מצד שני, אף אחד לא יודע איך בדיוק נראים חייו של העני. כמובן, אנחנו יודעים שמעורבת בהם עליבות, בגדים קרועים, אוכל זול – כל הסטריאוטיפים האלה שלא מבטיחים לנו דיוק. אם נחזור לרגע לאורך חייו של העשיר – לגביו אנחנו יודעים דווקא בדיוק מרשים מאוד – באיזו מכונית הוא נוהג, מה הוא לובש ואוכל, איך הבית שלו נראה – עד למספר החדרים, הבריכות, כמות העוזרים והנהגים. אבל יש נקודה אחת שבה אנחנו מדוייקים בהרבה דווקא לגבי העני – אנחנו יודעים בדיוק באיזו עבודה הוא מחזיק – או שהוא פועל בניין או עובד בחברת הדברות או איש מכירות כושל. לגבי העשיר אנחנו מניחים שהוא עשה איזה סטרט אפ מעורפל או שהוא מפורסם באיזושהי צורה.
אז יש כאן ניגוד חריף מאוד – כולנו רוצים להיות עשירים, כולנו יודעים איך זה להיות עשיר – אבל אף אחד לא יודע בדיוק איך עושים את זה. לעומת זה אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות עני, אנחנו אפילו לא רוצים לדמיין איך חיי עוני נראים – אבל אנחנו יודעים בדיוק איך מגיעים לשם. אז מה החברה שלנו צריכה יותר – עובדי חברת הדברות או אנשים שיצאו לאיזה סטרט אפ מעורפל.
אשמת התרבות
אז באשמת מי הניגוד הזה? נכון שלא תמיד צריך למצוא אשמים בכל דבר